Dự án Labo

Ưu điểm 1: Chi phí rẻ
- Giảm 10% chi phí.
- Không mất phí quản lý văn phòng.
- Không mất phí bảo trì môi trường mạng.

Ưu điểm 2: Rủi ro thấp
- Giảm thiểu rủi ro quản lý tại nước sở tại.
- Giá cố định.
- Có thể tăng nhân lực nhanh chóng vào thời kỳ bận rộn.

Ưu điểm 3: Chất lượng sản phẩm
- Đảm bảo nhân lực ưu tú (đặc biệt leader).
- Có thể tích lũy kinh nghiệm.
- Năng suất ổn định nhờ các thành viên cố định.

Ưu điểm 4: An toàn
- Yên tâm đặt hàng ngay cả với những dự án có tính bảo mật cao.
- Quản lý triệt để việc ra vào nơi làm việc.